Skip til hoved indholdet

I en almen lejebolig er der ingen der skal tjene på huslejen, den skal alene dække afdelingens omkostninger.


Beboerne har flertal i alle styrende organer. Hver enkel afdeling er en selvstændig økonomisk enhed og afdelingens midler kan kun bruges af afdelingen selv.


Almene boliger er en demokratisk måde at bo på og det betyder, at du er med til at bestemme, hvad der skal ske i din afdeling og i din bolig. Du er med til at vedtage budgetter og træffe beslutning om vedligeholdelse, fornyelser og forbedringer i afdelingen og du har en lang række muligheder for at lave forbedringer og ombygninger i din bolig.


Almene boliger bliver opført med offentlig støtte og det almene byggeri har samtidig en række sociale forpligtelser overfor befolkningsgrupper med særlige behov. Almene boliger tildeles efter en venteliste og det kræver derfor, at du bliver medlem, hvis du gerne vil have en almen bolig.

Hvis du vil gerne have en almen bolig

Du kan allerede skrive dig op i dag!