Skip til hoved indholdet

Handelsbetingelser


Betingelser for ØsterBOs medlemsside / login side

Nedenstående betingelser finder anvendelse for adgang til og brug af ØsterBO's internetportal ”ØsterBOs medlemsside / login side”.

1. ØsterBO

1.1 ØsterBO er professionel administrator af bl.a. almentbyggeri. I tilknytning til administration af alment og kommunalt byggeri udbyder ØsterBO en lang række relaterede ydelser, herunder internetportalen ØsterBOs medlemsside / login side.

2. ØsterBOs medlemsside / login side

2.1 ØsterBOs medlemsside / login side ejes og drives af ØsterBO.
2.2 På ØsterBOs medlemsside / login side kan du tilgå information om din tilknytning til ØsterBO jf. pkt. 4.
2.3 Alle data opbevares af og hos ØsterBO.
Al behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Du kan kontakte ØsterBO som dataansvarlig, såfremt du ønsker oplysninger om, hvilke data, som behandles om dig, eller hvis du ønsker oplysningerne slettet eller korrigeret.
2.4 Ansvarlig for ØsterBOs medlemsside / login side, herunder for databehandling, er:

ØsterBO s.m.b.a.
CVR. nr.: 14905618
Treschowsgade 4
7100 Vejle
Telefon: 79 43 25 00
E-mail: osterbo@osterbo.dk

3. Pris

3.1 Prisen for opskrivning på ventelisten er et opskrivningsgebyr på kr. 200 incl. moms. Det koster et årligt gebyr på kr. 150 incl. moms i ajourføringsgebyr. Ajourføringsgebyret opkræves først efter et år. Prisen er den samme uanset om du er aktiv eller passiv.
3.2 Det er gratis at søge ungdomsboliger.
3.3 Der tages forbehold for fremtidige prisreguleringer.
3.4 Betalingen på ØsterBO's medlemsside/login side varetages af QuickPay, der er din garant for sikker betaling. du kan læse mere om QuickPay på www.quickpay.dk
3.5 Hvis du ikke betaler det årlige ventelistegebyr, vil du blive slettet fra ventelisten, og du mister derved din ancinitet. Hvis du betaler, efter du er blevet slettet fra ventelisten, starter du forfra på ventelisten, og du skal optjene ancinitet på ny.
3.6 Hvis du flytter er det dit ansvar at oplyse den nye adresse, så vi har mulighed for at fremsende det årlige ventelistegebyr. Vi anbefaler at du tilmelder din betaling til PBS.
3.7 Har du skrevet dig op på venteliste og betalt opskrivningsgebyret, er aftalen bindende ét år. Det er således ikke muligt at få refunderet et opskrivningsgebyr du har betalt. Der er ingen reklamationsret idet det er en serviceydelse du køber og ikke en fysisk vare.

 

4. Adgang til ØsterBOs medlemsside / login side

4.1 Adgang til ØsterBOs medlemsside / login side forudsætter, at du er tilknyttet ØsterBO som lejer, som opnoteret på venteliste eller på anden måde. Adgang til ØsterBOs medlemsside / login side gives kun mod forudgående anmodning og accept fra ØsterBO.
4.2 Din adgang til ØsterBOs medlemsside / login side er personlig og fortrolig. Videregivelse af din adgang (brugernavn/adgangskode) til tredjeperson frarådes.
Udleverer du din adgang til ØsterBOs medlemsside / login side, sker dette på eget ansvar. ØsterBO anbefaler, at du kun gør dette mod forudgående skriftlig aftale med denne tredjeperson.
4.3 Det er ikke tilladt at forsøge eller at skaffe sig adgang til ØsterBOs medlemsside / login side uden lovligt brugernavn og adgangskode.

5. Tilgængelige oplysninger

5.1 ØsterBOs medlemsside / login side giver adgang til følgende oplysninger:
5.1.1 Dit navn, dit CPR-nummer, din adresse samt øvrige kontaktoplysninger (telefonnummer, e-mail m.v.), såfremt disse er oplyst til ØsterBO.
5.1.2 Aftaler indgået mellem dig og ØsterBO (eller et alment og kommunalt byggeri administreret af ØsterBO).
5.1.3 Korrespondance mellem dig og ØsterBO via ØsterBOs medlemsside / login side.
5.1.4 Generel information og materiale fra ØsterBO.
5.2 De under pkt. 4.1.1 – 4.1.3 nævnte oplysninger er personlige og fortrolige. ØsterBO sælger eller videregive i intet tilfælde sådanne oplysninger til tredjemand uden dit forudgående samtykke, medmindre dette er påkrævet ved lov. ØsterBO benytter heller ikke dine oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre du har accepteret dette.
5.3 ØsterBO sletter eller anonymiserer personoplysninger, som er forældede, eller som ikke længere har relevans, f.eks. fordi vedkommende ikke har et (juridisk) forhold til ØsterBO. ØsterBO sletter ikke oplysninger, som skal opbevares i henhold til lovgivning, f.eks. til bogføringsmæssige formål.
Når du er opnoteret hos Boligforeningen ØsterBO har du som følge af Persondataloven ret til indsigt i, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. Hvis du ønsker oplysninger om disse registreringer, er du velkommen til at kontakte os på osterbo.dk
5.4 Når du opretter din profil med både mailadresse og mobilnummer, accepterer du samtidig at der må sendes mail og SMS'er til dig.

 

6. Sikkerhed

6.1 ØsterBO har iværksat en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger, som behandles på ØsterBOs medlemsside / login side, hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kundskab.

7. Indsamling af oplysninger

7.1 På ØsterBOs medlemsside / login side gøres der brug af ”cookies”, hvilket bl.a. gør det muligt for ØsterBO at se, hvilke dele af ØsterBOs medlemsside / login side du tilgår. Cookies er små tekstfiler, der sendes fra ØsterBO til din browser og automatisk sendes retur, når browseren er inde på ØsterBOs medlemsside / login side.
7.2 ØsterBO behandler og opbevarer information om din brugeradfærd på ØsterBOs medlemsside / login side, som bl.a. indsamles via cookies. Vi anvender denne information til at udarbejde generel statistik for ØsterBOs medlemsside / login side og til at forbedre vores service.

8. Ansvarsfraskrivelse

8.1 Information på ØsterBOs medlemsside / login side gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf.
8.2 Ved kommunikation mellem ØsterBO og dig uden brug af login, er ØsterBO uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller såfremt uvedkommende opnår adgang hertil.
8.3 Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden noget ansvar for ØsterBO for indholdet af den side, der linkes til.
8.4 ØsterBO kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af ØsterBOs medlemsside / login side, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

9. Ændring af betingelser

9.1 ØsterBO er til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af ØsterBOs medlemsside / login side.

10. Øvrige rettigheder

10.1 Logoer, varemærker, billeder samt grafik m.v. på ØsterBOs medlemsside / login side tilhører ØsterBO og må kun anvendes efter forudgående tilladelse.
10.2 Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af ØsterBOs medlemsside / login side eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på ØsterBOs medlemsside / login side eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.
10.3 Downloading og anden digital kopiering af hjemmesidens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med ØsterBO.
10.4 ØsterBO forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på ØsterBOs medlemsside / login side, samt at nedlægge ØsterBOs medlemsside / login side.

 

11. Ændring af betingelser

11.1 ØsterBO har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser.
11.2 Ved ændring af disse betingelser vil du blive bedt om at acceptere disse. Såfremt du herefter ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser, vil din adgang til ØsterBOs medlemsside / login side ophøre.

 

12. Ugyldighed

12.1 Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige eller ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

13. Lovvalg

13.1 Disse betingelser er undergivet dansk ret.