Skip til hoved indholdet

Et særkende ved de almene boliger er beboerdemokratiet. Det er den måde, hvor du, som beboer, har mulighed for, at få indflydelse på beslutninger i din egen boligafdeling.

Der er tre måder at være aktiv beboerdemokrat på:

”Den årlige”
Som beboer har du mulighed for, at stille forslag om forbedringer eller ændringer, der skal behandles og stemmes om. Det kunne f.eks. være husregler ift. om man må holde hund, kat eller kanin i boligerne i din afdeling? Skal der være roser eller vilde blomsterbede? Skal legepladsen have nye redskaber? osv…
Du skal blot møde op til det årlige afdelingsmøde og stemme. Du kan også stille forslag inden mødet. Se nederst, hvordan du gør (4 trin til indsendelse af forslag).

"Den månedlige”
Vil du deltage aktivt i beboerdemokratiet, kan du stille op til valg i afdelingsbestyrelsen på det årlige afdelingsmøde, og derved få indflydelse på, hvordan dine huslejekroner bliver brugt. På den måde er du med til at påvirke, hvordan din boligafdeling udvikles. Afdelingsbestyrelsesmøderne afholdes hver- eller hver anden måned – alt afhængigt af, hvad I har besluttet i afdelingen. Du bliver valgt ind for en periode på 2 år.

Som medlem af afdelingsbestyrelsen kan du være med til at igangsætte sociale aktiviteter, deltage i fx et byggeudvalg eller få indsigt i regnskaber. Der er brug for flere forskellige evner, så det er blot at melde ud, hvor du især kan hjælpe. Kort sagt så kan du, ved at være ”månedlig aktiv”, være med til at gøre din boligafdeling til et attraktivt og trygt sted at bo.

"Den månedlige PLUS det ekstra lag”
Stil op som organisationsbestyrelsesmedlem og tag del i hele boligorganisationens økonomi og jura.
Her tænkes på ALLE boligafdelinger i ØsterBO – og ikke kun på den afdeling, hvor du bor.
Det er her, du har størst indflydelse på udviklingen af ØsterBO.

Der afholdes ca. 7 møder om året.
Organisationsbestyrelsen består af 5 medlemmer fra repræsentantskabet, som alle er beboere hos ØsterBO. Repræsentantskabsmedlemmerne vælges på de ordinære afdelingsmøder.

Læs mere om at være ny i en afdelingsbestyrelse