Skip til hoved indholdet

Hver afdeling har en afdelingsbestyrelse, der vælges blandt afdelingens beboere på et afdelingsmøde.

Afdelingsbestyrelsen samarbejder på vegne af dig som beboer, med administrationen omkring de daglige forhold i afdelingen. Man kan sige at afdelingsbestyrelsen fungerer som dine tillidsrepræsentanter i afdelingen.

Der afholdes afdelingsmøde mindst én gang årligt. På afdelingsmødet skal I som beboere tage stilling til afdelingens økonomi. Afdelingsbestyrelsen fremlægger forslag til det kommende års budget. Det er dig som beboer, der er med til at vedtager budgettet, herunder den vedligeholdelse, fornyelse og de forbedringer, der skal foretages.