Venteliste

Ventelister

Intern, ekstern, almindelig og oprykker

Min placering på ventelisten.

Hvad koster det?

 

Der er 2 ventelister i Østerbo:

Almindelig venteliste.

Den almindelige venteliste er for alle. Du kan stå på den, både hvis du er beboer i Østerbo, og hvis du ikke er. Det koster kr. 200 at komme på den almindelige venteliste, og efterfølgende kr. 150 om året for at blive stående derpå. Du behøver ikke være aktivt søgende, men kan sagtens stå på den almindelige venteliste og være i bero. Din placering på den almindelige venteliste afhænger af, hvor længe du har været opnoteret på den. Så jo længere tid du er med, jo hurtigere kan du få en bolig. - Det er gratis at komme på venteliste til en ungdomsbolig!


Opryknings venteliste

For at komme på opryknings ventelisten skal du være bolighavende i ØsterBO. Når boliger tildeles, bliver de først tilbudt til oprykker ventelisten og dernæst til den almindelige venteliste, så er du beboer og ønsker at flytte til en anden bolig i ØsterBO, er det en fordel at stå på oprykningsventelisten. Pr. 1. juli 2019 tilbydes hver anden ledige bolig til medlemmer fra opryknings ventelisten. Hvis du bor i en afdeling, og ønsker en anden bolig i samme afdeling kommer du forrest på opryknings ventelisten til den pågældende bolig. Det koster kr. 200 at komme på opryknings ventelisten, og efterfølgende kr. 150 om året for at blive stående derpå. Du behøver ikke være aktivt søgende, men kan sagtens stå på opryknings ventelisten og være i bero. Din placering på opryknings ventelisten afhænger af hvor længe du har være opnoteret på den. Så jo længere du er med, jo hurtigere kan du få en ny bolig. Hvis du flytter fra ØsterBO mister du retten til at være på opryknings ventelisten.


Placering på ventelisterne.

I ØsterBO bliver boligerne udlejet på baggrund af opnoteringsdatoen. Dvs den dato du har betalt for opskrivningen. Din placering på ventelisterne er et øjebliksbillede, der angiver hvor mange aktive, der er foran dig til en bolig. Når andre med en bedre opnoteringsdato end dig, ændrer på derees ønsker eller status kan din placering også ændre sig. Du skal også bemærke, at ansøgere med bolig i en afdeling har fortrinsret til samme afdeling - hvis de er på oprykker ventelisten uafhængigt af opnoteringsdatoen. Det er altså svært at give en nøjagtig placering, samt sige hvor lang tid det tager, før du kan få en bolig. Det afhænger også af hvor mange opsigelser der er, samt hvilke boliger du søger. I nogle afdelinger er der meget lidt fraflytning, og her kan det naturligvis tage lang tid.


Årligt gebyr for at stå på ventelisten.

Ønsker du at komme på venteliste, skal du betale et årligt gebyr. Hvis du er på både den almindelige- og oprykker ventelisten skal du betale 2 gange. Stopper du med at betale det årlige gebyr, bliver du slettet fra ventelisten og skal starte forfra med en ny ancinitetsdato, hvis du senere ønsker at blive skrevet op. Selvom du ikke ønsker en bolig lige her og nu, og er passiv på ventelisten, skal du altså betale det årlige gebyr for at beholde din plads.

Acceptér cookies fra www.osterbo.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser