Jeg vil opsige min bolig

subpage-image

Her finder du en vejledning og nogle lovregler, som du bør kende, hvis du overvejer at opsige din bolig.

Opsigelse

Du kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel til den 1. eller den 15. i en måned.
Opsigelsen skal altid afgives skriftligt og underskrives af både lejer og en evt. ægtefælle/samlever.

For at sikre, at vi har de oplysninger, vi skal bruge ved genudlejning til afregning af indskud mv. og til fastsættelse af fraflytningssynet, vil vi altid bede dig udfylde vores blanket til brug for opsigelse som du finder til højre for teksten.  Det er vigtigt, at du er omhyggelig med at udfylde alle felter på blanketten.
Blanket til brug for opsigelse af dødsbo finder du ligeledes i downloadboxen i højre side.


Fraflytningssyn

Når vi har modtaget din opsigelse, kvitterer vi ved at sende dig en opsigelsesanerkendelse med oplysning om, hvornår vi forsøger at genudleje dit lejemål, dato for fraflytningssyn og diverse andre informationer.
Selve tidspunktet for fralytningssynet modtager du min. 14 dage før synsdatoen i et særskilt synsbrev.


Istandsættelse og fraflytning

Du skal fraflytte lejemålet senest 14 dage før ønsket genudlejning, så lejemålet kan istandsættes.
Husleje og forbrugsafgifter for denne 14 dages periode til istandsættelse betales altid af fraflytter.


Genudlejning

Hvis du ønsker det, kan vi forsøge at genudleje dit lejemål 6 uger fra opsigelsestidspunktet.
Du skal da stadigvæk være ude af lejemålet 14 dage før ønsket genudlejningstidspunkt.
Det vil sige, at hvis du f.eks. opsiger lejemålet pr. 1. april og ønsker genudlejning hurtigst muligt, skal du være ude af lejemålet pr. 1. maj og vi kan så forsøge genudlejning pr. 15. maj.   
Lykkes det ikke at genudleje lejemålet hurtigst muligt, står du som lejer, indtil vi får den lejet ud, dog senest til frigørelsesdatoen.


Opsigelse af garage eller ekstra kælder-/loftrum.

Hvis du ønsker at opsige dit lejemål på garage eller ekstrarum, som enten er et ekstra kælderrum eller et ekstra loftsrum, kan du benytte blanket til brug for opsigelse af garage/ekstrarum finder du i downloadboxen.
Hvis det er i forbindelse med, at du opsiger dit hovedlejemål, kan opsigelsen af garage/ekstrarum påføres opsigelsesskemaet for hovedlejemålet.
Du har 1 måneds opsigelse til den 1. eller 15. i en måned på garage/ekstrarum.
Nøgler til garage/ekstrarum skal du aflevere i administrationens postkasse, Treschowsgade 4, 7100 Vejle, kl. 8.00 senest på datoen, hvor ny lejer skal overtage lejemålet. Er nøglerne ikke modtaget i administrationen på dette tidspunkt, ser vi os nødsaget til at opkræve dig for en halv måneds ekstra leje, da dette lejetab ellers vil skulle dækkes af afdelingen, hvilket vi ikke anser for værende rimeligt.


Lovgrundlag

Reglerne for opsigelsesvarsel kan du finde i Lov om leje af almene boliger §88, og regelgrundlag for fremvisning og fraflytningssyn finder du i Lov om leje af almene boliger §93 og 94 - se www.bl.dk

Acceptér cookies fra www.osterbo.dk

Denne hjemmeside bruger cookies til af forbedre din oplevelse af sitet

Du kan altid slette cookies via de avancerede indstillinger i din browser