Boliggarantibevis

-

Hvem kan få et boliggarantibevis?
Ordningen tilbydes: 

  • - enkeltpersoner, der opsiger lejemålet for at indgå i parforhold
  • - pensionist/efterlønsmodtager der opsiger lejemålet for at flytte i   sommerhus hele året

Aftale om udstedelse af et boliggarantibevis skal indgås senest i forbindelse med den faktiske fraflytning af den hidtidige bolig.

-

 

Hvad indebærer garantien?
Garantien indebærer, at der ved samlivsophævelse/tilbageflytning fra sommerhuset anvises en bolig svarende til den bolig, der er afgivet.

 

Med en tilsvarende bolig menes:

-          en bolig i samme afdeling eller samme bydel,

-          en bolig med samme antal rum eller af nogenlunde tilsvarende størrelse (antal m2),

-          en bolig med en nogenlunde tilsvarende husleje .

 

Der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at anvise en tilsvarende bolig.

 

Det gælder i afdelinger med forsøgsudlejning, og når der er tale om særlige boligtyper, som kun sjældent bliver ledige. I disse tilfælde vil der blive anvist en bolig, der i videst muligt omfang svarer til den tidligere afgivne bolig.

 

Du skal være opmærksom på, at garantibeviset ikke gælder, hvis du har et uafklaret økonomisk mellemværende med boligorganisationen, for eksempel en ubetalt fraflytningsregning.

 

 

Hvor hurtigt bliver der anvist?
I princippet er det den første ledige tilsvarende bolig, der anvises, og det vil blive tilstræbt, at der højst går 3 måneder fra henvendelsen, til anvisning sker.

 

I tilfælde, hvor en ledig bolig er særligt velegnet for ældre eller handicappede, der i forvejen bor i afdelingen, skal boligorganisationen dog tilbyde den ledige bolig til en af disse. Det betyder, at princippet om anvisning af første ledige bolig må fraviges i sådanne tilfælde.

 

 

 

Hvad koster det?

Det koster 900,- kr. at få et boliggarantibevis og det er gældende i 3 år fra bevillingsdatoen.

 

 

Hvis du ønsker et boliggarantibevis, kan du henvende til administrationen - klik her for telefon-/åbningstider og tlf.nr./mailadr.

 

Du kan også downloade Blanket til brug for ansøgning om boliggarantibevis - klik her.

ØsterBO
Treschowsgade 4
7100 Vejle
tlf: 7943 2500
osterbo@osterbo.dk
Cvr : 14905618
 
Åbningstider telefon
Mandag – onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag – søndag

09.00 - 15.30
09.00 - 17.00
09.00 - 12.00
Lukket
© ØsterBO 2012
Siden er opdateret 25-04-2014