Beboerklage

-

Hvis du ønsker at indgive en anmeldelse på en anden beboer for overtrædelse af husordenen, kan du downloade en blanket til brug for Anmeldelse - klik her.

  

Vi vil altid bede dig indgive denne skriftlige anmeldelse, hvis du ønsker vi skal tage kontakt til beboeren der klages over. Klagerne skal indeholde en angivelse af dato, tid og sted for det der klages over. For at kunne videre behandle sagen er det vigtigt, at klagen er underskrevet af flere beboere i opgangen/afdelingen.

Du vil være anonym som klager, indtil sagen eventuelt  - efter tilstrækkelig antal klager over samme forhold  - indbringes for beboerklagenævnet eller retten, hvor du vil blive indkaldt som vidne.

 

Du kan finde ordensreglementet for din afdeling under menupunktet afdeling .

 

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med en klage, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os i administrationen, enten pr. telefon 79 43 25 00 eller pr. mail osterbo@osterbo.dk.

ØsterBO
Treschowsgade 4
7100 Vejle
tlf: 7943 2500
osterbo@osterbo.dk
Cvr : 14905618
 
Åbningstider telefon
Mandag – onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag – søndag

09.00 - 15.30
09.00 - 17.00
09.00 - 12.00
Lukket
© ØsterBO 2012
Siden er opdateret 09-11-2015